Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Vəkilova Leyla Məhət qızıLeyla Vəkilovaya yazılmış məktubların arxivi

S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət Arxivi
  1. Qəmər Almaszadənin L.Vəkilovaya məktub və teleqramları. 25 may 1 noyabr 1958. Fond 181, s. 1, s.v. 7.
  2. Vəkilova Olqa Georgiyevnanın (anası) L.Vəkilovaya məktubları. 9 noyabr 1952 2 sentyabr 1960. Fond 181, s. 1, s.v. 8.
  3. Səməd Vurğunun L.Vəkilovaya təbrik məktubu. Fond 181, s. 1, s.v. 9.
  4. Soltan Hacıbəyovun L.Vəkilovaya məktubları. Fond 181, s. 1, s.v. 10.
  5. Çelyabinsk dövlət opera və balet teatrının baş baletmeysteri Dadikişvilinin L.Vəkilovaya məktubları. 21 şnqd 1959 16 avqust 1959. Fond 181, s. 1, s.v. 11.
  6. S.Miramovun L.Vəkilovaya məktubu. 16 may 1961. Fond 181, s. 1, s.v. 12.
  7. A.Tuqanovun L.Vəkilovaya məktubu. 2 may 1955. Fond 181, s. 1, s.v. 13.
  8. Tələbələrinin və dostlarının L.Vəkilovaya təbrik məktubları. 31 dekabr 1948 5 oktyabr 1962. Fond 181, s. 1, s.v. 14.
  9. Pərəstişkarlarının L.Vəkilovaya məktubları. (L.Vəkilovanın uşaqlıq şəkli ilə). 1 avqust 1959 1 noyabr 1965. Fond 181, s. 1, s.v. 15.
  10. K.Abdullayevin, B.Zeydmanın, K.Myakişevin, V.Çabukianinin və b. fəxri ad alması münasibətilə L.Vəkilovaya təbrik məktubları və teleqramları. 2 may 1955 10 iyun 1958. Fond 181, s. 1, s.v. 16.

   

© Musigi Dunyasi