Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Bədəlbəyli Şəmsi Bədəlbəy oğluŞəmsi Bədəlbəyliyə yazılmış məktubların arxivi


Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi
  1. A. A. Tuqanovun Ş. Bədəlbəyliyə məktubu. İnv. 12399/8.
  2. Ü. Hacıbəyovun Ş. Bədəlbəyliyə məktubu. İnv. 12413.
  3. Soltan Hacıbəyovun Ş. Bədəlbəyliyə məktubu. İnv. 12399, 12532/23.
  4. Maestro Niyazinin Ş. Bədəlbəyliyə məktubu. (Moskva. 2. 12. 1949.). İnv.12399/12, 12532/24.
  5. Qara Qarayevin Ş. Bədəlbəyliyə yazdığı məktubu. İnv. 12396/1, 12396/2.
  6. Əfrasiyab Bədəlbəylinin qardaşı Şəmsi Bədəlbəyliyə yazdığı məktub. İnv. 12398/10.
  7. Filologiya elmləri doktoru, professor Rafael Hüseynovun Ş. Bədəlbəyliyə məktubu. 4. 12. 1985. İnv. 12532/31.
  8. Görkəmli incəsənət xadimlərinin Şəmsi Bədəlbəyliyə yazdığı məktublar. İnv. 12399/1, 12532/33, 12332/29, 12532/25, 12399/6.

   

© Musigi Dunyasi