Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 


Babayev Nurəddin Həsən oğlu

– görkəmli jurnalist, nasirdir. Azərbaycan respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, professor, «Qızıl qələm» mükafatı layreatıdır. (1921 – 1991).

Nurəddin Babayev Azərbaycan jurnalistikası və publisistikasında öz yeri, mövqeyi olan sənətkarlardandır.

Babayev Nurəddin Həsən oğlu 1921-ci il martın 21-də Gəncə şəhərində dəmiryolçu ailəsində doğulmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra, 1944 – 1949-cu illərdə S. M. Kirov adına ADU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır. Ədəbi fəaliyyətə 1939-cu ildə başlamış, bundan sonra məqalə, oçerk və hakayələri ilə vaxtaşırı çıxış etmişdir. İlk «Əbədi qəhrəmanlıq» kitabı 1945-ci ildə çap olunmuşdur.

Jurnalistlik fəaliyyətinə «Azərbaycan Pioneri» qəzetində başlayan N. Babayev Böyük Vətən müharibəsi dövründə döyüşən ordunun tərkibində vuruşmuş və yaralanmışdır. Tərxis ədildikdən sonra 1943 – 1945-ci illərdə «Kommunist» qəzeti redaksiyasında şöbə müdiri, «Azərbaycan müəllimi» qəzetində redaktor müavini, 1953-cü ildən isə Uşaqgəncnəşrdə baş redaktor və eyni zamanda ADU-nun jurnalistika kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. O, 1958-ci ildə «Azərbaycanda bədii oçerkin inkişafı» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1982-ci ildə o, Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görulmuşdur.

N. Babayev 1991-ci il sentyabrın 27-də vəfat etmiş və Bakı şəhərində dəfn edilmişdir.

   

© Musigi Dunyasi