Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 


Əmirov Cəmşid Cabbar oğlu

Əmirov Cəmşid Cabbar oğlu –nasir, 1962- ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

1918-ci il fevralın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirib M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutuna daxil olmuş (1034), eyni zamanda respublika qəzetlərində əməkdaşlıq etmişdir. Son kursda institutu tərk etdiyinə görə öz ixtisası üzrə (mühəndis- qeoloq) işləməyə həvəs göstərməmişdir. “Azərbaycan idmançısı” qəzetində məsul kitab ( 1937-1940), “Gənc işçi” qəzetində şöbə müdiri (1940-1941), “Bolşevik nefti” qazetində məsul katib (1941), “Əzizbəyovneft” trestində mühəndis-qeoloq (1941-ci ilin mayından dekabrınadək) işləmişdir.İkinci Dünya müharibəsində, ön cəbhədə Sovet Ordusu tərkibində zabit kimi Almaniya, Polşa, Çexoslovakiya, Avstriya və Çin ölkələrində olmuşdur.

Ordudan tərxis ediləndən sonra “ Amustral” kambinatının tikintisində fəal iştirak etmişdir. Sonra “Azərbaycan gəncləri” qəzetində şöbə müdiri, “Sovet ticarəti” (Moskva) qəzetində xüsusi müdir, Azneftnəşrdə baş redaktor, “Azərbaycan neft təsərrüfatı” jurnalında redaktor müavini, “Bakı” qəzetində şöbə müdiri işləmişdir.Bir müddət Bakı maliyyə-kredit texnikumunda direktor (1969-1972) olmuş, sonra fərdi təqaüdə çıxmışdır. “Vətən müharibəsi” ( I dərəcəli) , “Qırmızı ulduz” ordenləri, “ Döyüşdə fərqlənməyə görə” , “Köniqsberqin alınmasına görə”, “Yaponiya üzərində qələbəyə görə” medallarına layiq görülmüşdür. Ədəbi yaradıcılığa 1940-cı illərdən oçerk, felyeton və hekayələrlə başlamışdır. Onun ilk mətbu oşerki “ Dəqiqələr, saniyələr...” “Azərbaycan gəncləri” qəzetinin 28 avqust 1946-cı il tarixli sayında dərc edilmişdir.

1982-ci il dekabrın 29-da vəfat etmişdir.

   

© Musigi Dunyasi