Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 


Ələkbər Ziyatay (Cəfərov Həsən oğlu)

Ələkbər Ziyatay (Cəfərov Həsən oğlu) – şair, tərcüməçi 1913-cü il dekabrın 21-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1933-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1937-ci ildə həmin institutu bitirmiş və institutu elmi şurasının qərarı ilə azərbaycan dili kafedrasında baş müəllim kimi saxlanılmışdır. Ələkbər Ziyatay 1937-1940-cı illərdə «Ədəbiyyat qəzeti» redaksiyasında poeziya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

1938-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvlüyünə qəbul olunmuşdur.

O, 1935-ci ildən ədəbi fəaliyyətə başlamışdır. Onun ilk şeirləri olan «İkibaşlı qartal», «Berlində yanğın», «İki cahan» respublika qəzet və jurnallarında dərc olunmuşdur.

1940-1950-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı Gəncə filialında məsul katib vəzifəsində çalışmışdır. 1948-ci ildə Kirovabad şəhər zəhmətkeş deputatları Sovetinin deputatı seçilmişdir.

1950-1959-cu illərdə o, Bakıda Azərbaycan Dövlət nəşriyyatında redaktor «Ədəbiyyət və İncəsənət» qəzeti redaksiyasında poeziya şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləmişdir.

Ə. Ziyatayın «Həyat nəğmələri», «Məhəbbət sinağı», «Bakı gecələri» və digər Şeir kitabları nəşr olunmuş, sözlərinə mahnılar bəstələnmişdir.

Ə. Ziyatayın yaradıcılığında bədii tərcümə xüsksi yer tutur. O, Nomerin «Odisseya», Lope de Veqanın «Nə yardan doyur, nə əldən qoyur», Əlişir Nəvainin «Yeddi səyyarə», A. Qriboyedovun «Ağıldan bəla», M. Cəlilin «Moabit dəftəri» və başqa şairlərin şerlərini doğma dilə çevirmişdir. Onun A. Puşkindən, N. Nekrasovdan, T. Şevçenkodan çoxlu tərcümələri vardır.

O, 1982-ci il iyulun 2-də Bakıda vəfat etmişdir.

   

© Musigi Dunyasi