Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Ələkbər Ziyatay (Cəfərov Həsən oğlu)Ələkbər Ziyataya yazılmış məktublarının arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və İncəsənət Dövlət arxivi

  1. Bəkir Nəbiyev, Həsən Səmədov, İvan Xamenko və Matvey Lvoviçdən Ələkbər Ziyataya gələn məktublar. 8 sentyabr 1967 24 oktyabr 1972. Fond 524, s. 1, s.v. 52.
  2. Vaqif Nurulladan Ələkbər Ziyatayın cavab məktubları ilə birlikdə. 24 aprel 1971 30 yanvar 1973. Fond 524, s. 1, s.v. 53.
  3. Ə. Ziyataya V. Babayev, Q. Əhmədov, N. Həsənzadə və başqalarından gələn məktublar. 10 mart 1970 30 may 1973. Fond 524, s. 1, s.v. 35.

   

© Musigi Dunyasi