Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 


Hafiz Baxış (Baxışov Hafiz Həbib oğlu)

Hafiz Baxış (Baxışov Hafiz Həbib oğlu) – şair (1932 - 1989).

Şair Hafiz Baxış 1932-ci il oktyabrın 15-də Zəngəzur mahalı Qafan bölgəsinin Yuxarı Kirətağ kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Orta məktəbi (1950-ci ildə) Qafan bölgəsinin Şəhərcir kəndində bitirmişdir.

1950 – 1952-ci illərdə Qovşud kəndində ibtidai sinif müəllimi işləmiş, 1952 – 1956-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun teatr və kino aktyorluğu fakultəsində təhsilini davam etdirmişdir. Tələbəikən 1954-cü ildə Azərbaycan diviziyasında bədii özfəaliyyətin rəhbəri olmuşdur. 1956 – 1961-ci illərdə Sumqayıt şəhərində tərbiyəçi, pionerlər evinin və mədəniyyat sarayının direktoru vəzifəsində çalışmışdır.

1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya verilişləri Komitəsində rejissor köməkçisi, rejissor, yüksək dərəcəli rejissor vəzifələrində fəaliyyət göstərmişdir. İlk şeirləri «Sosialist Sumqayıtı» qəzetində dərc olunmuşdur, «Samur – Dəvəçi kanalı» adlı ilk şerri də həmin qəzetin 1957-ci il 9 fevral tarixli sayında dərc olunmuşdur, «Zirvə» adlı ilk poeması isə «Azərbaycan» jurnalının 1968-ci il 2-ci sayında çap olunmuşdur. Bundan sonra o, altı poema qələmə alsa da lirik şair kimi tanınmışdır. İyirmidən çox şeirinə musiqi bəstələnmişdir.

Şair Hafiz Baxış 1989-cu ildə sentyabrın 4-də vəfat etmişdir.

   

© Musigi Dunyasi