Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Abdulla Şaiq (Abdulla Mustafa oğlu Talıbzadə)Abdulla Şaiqə yazılmış məktubların arxivi

A. Şaiq adına ev-muzeyi 

  1. Kamal Talıbzadənin Bakıdan Şuşaya yazdığı məktub. 1 avqust 1940. İnv. D. O. 1190/72.
  2. Kamal Talıbzadənin atası A. Şaiqə yazdığı məktub. 7 avqust 1940. İnv. D. O. 1189/71.
  3. Kamal, Gülbəniz və İldırım Talbzadələrin atası A. Şaiqə yazdığı üç məktub. 28 noyabr 1936. İnv. D. O. 1188/70.
  4. Hüseyn Cavidin A. Şaiqə yazdığı məktub. 18 oktyabr 1910. İnv. D. O. 905/40.
  5. Firidun Köçərlinin A. Şaiqə yazdığı məktub. 8 yanvar 1912. İnv. D. O. 904/39/2.

   

© Musigi Dunyasi