Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Əyyub Cəbrayıl oğlu AbbasovƏyyub Abbasova yazılmış məktubların arxivi

  1. Ələsgərov Süleymanın Ə. Abbasova məktubu. 19 dekabr 1947. Fond 302, s. 1, s.v. 126.
  2. N. F. Yanpolskinin Ə. Abbasova məktubu. 25 mart 1958. Fond 302, s. 1, s.v. 127.
  3. Yerevanın Əkbərin Ə. Abbasova məktubu. 13 aprel 1957. Fond 302, s. 1, s.v. 128.
  4. Kamalov Kamalın Ə. Abbasova məktubu. 3 may 1943. Fond 302, s. 1, s.v. 129.
  5. Kəbirli İbrahimin Ə. Abbasova məkubları. 19 mart 1952 22 yanvar 1957. Fond 302, s. 1, s.v. 130.
  6. Kirienko Konstantin Tixonoviçin Ə. Abbasova məktubu. 1950. Fond 302, s. 1, s.v. 131.

   

© Musigi Dunyasi