Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Nəbi Xəzri (Babayev Nəbi Ələkbər oğlu)Nəbi Xəzriyə yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi 

  1. A. Semerdovun N. Xəzriyə məktubu (Novosibirsk). 24 aprel 1965. Fond 83, s. 1, s.v. 15.
  2. Salik İvan İvanoviçin N. Xəzriyə məktubu. (Lvov). 20 avqust 1963. Fond 83, s. 1, s.v. 16.
  3. Ştayn Qukterin N. Xəzriyə məktubu. (Berlin). 22 noyabr 1964. Fond 83, s. 1, s.v. 17.
  4. A. N. Yarmalenkonun N. Xəzriyə məktubu. (Moskva). 10 mart 1965. Fond 83, s. 1, s.v. 8.
  5. Kuprava Otarın N. Xəzriyə məktubu (Tbilisi). 2 iyul 1953. Fond 83, s. 1, s.v. 9.
  6. A. A. Prokofyevin N. Xəzriyə məktubu. (Moskva). 21 sentyabr 1961. Fond 93, s. 1, s.v. 12.
  7. Səyavuş Sərxanlının N. Xəzriyə məktubu. 14 mart 1963. Fond 83, s. 1, s.v. 13.
  8. A. V. Sofronovun N. Xəzriyə məktubu. (Moskva). 26 avqust 1970. Fond 83, s. 1, s.v. 14.
  9. Mirzəcəfərli Əhmədin N. Xəzriyə məktubu. 27 fevral 1963. Fond 83, s. 1, s.v. 10.

   

© Musigi Dunyasi