Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Sarıvəlli Osman (Qurbanov Osman Abdulla oğlu)Osman Sarıvəlliyə yazılmış məktublarının arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və İncəsənət Dövlət arxivi

  1. İvan Salik, A. Xronqauz, N. Tixonov və başqalarının O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 25 yanvar 1947 8 aprel 1979. Fond 268, s. 1, s.v. 138.
  2. Oxücülarının O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 10 yanvar 1950 14 dekabr 1956. Fond 268, s. 1, s.v. 140.
  3. Aşıq Əmrah, aşıq Sadıq və başqalarının O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 15 aprel 1947 20 mart 1977. Fond 268, s. 1, s.v. 139.
  4. Övladlarının O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 29 oktyabr 1953 11 yanvar 1971. Fond 268, s. 1, s.v. 141.
  5. Səməd Vurğunun O. Sarıvəliyə yazdığı məktublar. 30 avqust 1930 2 noyabr 1931. Fond 268, s. 1, s.v. 132.
  6. Mehdi Hüseyn, Nəbi Xəzri, Süleyman Rüstəm və başqalarının O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 27 oktyabr 1932 17 sentyabr 1971. Fond 268, s. 1, s.v. 134.
  7. Həyat yoldaşı Səyalı xanımın O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 27 iyun 1935 9 iyun 1967. Fond 268, s. 1, s.v. 135.
  8. Əziz Şərifin O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 1 dekabr 1938 1964. Fond 268, s. 1, s.v. 136.

   

© Musigi Dunyasi