Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Xəlil Rza Ulutürk (Xəlilov Xəlil Rza oğlu)Xəlil Rzaya yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və İncəsənət Dövlət arxivi 

  1. D. Ordubadlının, H. Ələkbər-Yəhya və başqalarınn X. Rzaya yazdıqları məktublar. Avtoqraf. 5 oktyabr 1967 – 2 fevral 1961. Fond – 30, s. 1, s.v. – 35.
  2. Əlişin, Hüseynin və başqalarının X. Rzaya yazdıqları məktublar. Avtoqraf. 28 oktyabr 1957 – 18 may 1959. Fond – 30, s. 1, s.v. – 36.
  3. Sərdar Əsədin və Rəfiq Zəkanın X. Rzaya yazdıqları məktublar. Avtoqraf. 7 yanvar 1957 – 24 mart 1959. Fond – 30, s. 1, s.v. – 37.
  4. Ə. Tağıyevin , M. Məmmədovun və başqalarının X. Rzaya yazdıqları məktublar. Avtoqraf. 14 oktyabr 1957 – 2 noyabr 1969. Fond – 30, s. 1, s.v. – 38.
  5. R. Hüseynova, Ş. Əkbərov və başqalarının X. Rzaya yazdıqları məktublar. Avtoqraf. 5 mart 1958 – yanvar 1967. Fond – 30, s. 1, s.v. – 39.
  6. Məsmənin və Münəfərin X. Rzaya yazdıqları məktublar. 12 mart 1958 – 1961. Fond – 30, s. 1, s.v. – 40.
  7. Əhməd Cəlilin ĞMəhəbbət dastanığ poeması haqqında redaksiyaya məktubu. 6 avqust 1958 – 11 avqust 1958. Fond – 30, s. 1, s.v.- 41.

   

© Musigi Dunyasi