Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Vahid (Əliağa Məmmədqulu oğlu İsgəndərov)Əliağa Vahidin məktublarının arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və İncəsənət Dövlət arxivi 

  1. Ə. Vahidin əmək haqqını almaq üçün arvadı F. A. İskəndərovaya verdiyi vəkalətnamələr. 14 oktyabr 1947 20 dekabr 1951. Fond 2, c. 1, s.v. 262.
  2. Ə. Vahidin tərcümeyi-halı. Avtoqraf, makina yazısı. 25 aprel 1950. Fond 2, c. 1, 263.
  3. Ə. Vahidin Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibinə, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Sədrinə və başqa idarələrə ərizələri. 18 fevral 1957 7 iyun 1957. Fond 2, c. 1, s.v. 265.
  4. Azərbaycan Sovet Yazıçılar İttifaqının Ə. Vahidin kitabının nəşri ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı direktoruna məktubu. Məktubu xalq şairi S.Vurğun imzalamışdır. 23 may 1936. Fond 2, c. 1, s.v. 269.
  5. Ə. Vahidin Dövlət Kolxoz-Sovxoz teatrına işə təyin edilməsi haqqında əmrlər və təşəkkür məktubu. 17 oktyabr 1938 30 oktyabr 1942. Fond 2, c. 1, s.v. 270.

   

© Musigi Dunyasi