Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Vahid (Əliağa Məmmədqulu oğlu İsgəndərov)Əliağa Vahidə yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və İncəsənət Dövlət arxivi 

  1. Səmədov Əlipaşa, Kazımov Kazım və Məmmədov Kamilin Ə. Vahidə cəbhə məktubları. 18 sentyabr 1943 – 8 iyun 1944. Fond – 2, c. 1, s.v. – 253.
  2. Həsənov Kamalın Ə. Vahidə məktubları. 24 oktyabr 1957 – 26 aprel 1960. Fond 2, c. 1, s.v. – 251.
  3. Əhəd dostlunun Ə. Vahidə məktubu. 2 avqust 1948. Fond – 2, c. 1, s.v. – 252.
  4. Axundov Xəlil, Aslanov Əbülfət, Əliyev Yunsur, Kiklarov Qulam və b. Ə. Vahidə məktubları. 29 yanvar 1943 – 26 may 1960. Fond – 2, c. 1, s.v. – 254.
  5. Əskərov Məmmədhüseyn, Əliyev Əlməmməd, Məmmədov Məmmədağa, Məmmədov Daşdəmir, Şirinov Cəlil və başqalarının Ə. Vahidə mənzum məktubları. 28 sentyabr 1941 – 21 aprel 1958. Fond – 2, c. 1, s.v. – 255.
  6. M. Qorki adına Ədəbiyyət İnstitutunun şəxsi arxivini həmin instituta vermək üçün Ə. Vahidə məktubu. 29 aprel 1936. Fond 2, c. 1, s.v. – 268.
  7. Respublika xalq yazıçılısı evi folklor şöbəsi müdirinin Ə. Vahidə məktubu. 22 oktyabr 1942. Fond – 2, c. 1, s.v. – 271.
  8. Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının anket doldurmaq üçün Ə. Vahidə göndərdiyi məktub. Məktubu yazıçı Ə. Vəliyev imzalamışdır. Fond 2, c.1, s.v. – 273.
  9. Ə. Vahidə Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyəti və başqa təşkilatlardan gələn məktublar. 2 noyabr 1953 – 21 mart 1958. Fond – 2, c. 1, s.v. – 267.
  10. «Kirpi» jurnalının şerlər yazmaq üçün Ə. Vahidə təklif etdiyi mövzuların siyahısı. Fond 2, c. 1, s.v. – 274.

   

© Musigi Dunyasi