Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Cabbarlı Cәfәr Qafar oğlu


  • Həyat yolu
  • Cəfər Cabbarlıya yazılmış məktubların arxivi

Cəfər Cabbarlının məktublarının arxivi

Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi 

  1. Cəfər Cabbarlının İsmayıl Hidayətzadəyə yazdığı məktub. 1931. İnv. 3959.
    Latın əlifbasına>>>

   

© Musigi Dunyasi