Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Sarıvəlli Osman (Qurbanov Osman Abdulla oğlu)Osman Sarıvəllinin məktublarının arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və İncəsənət Dövlət arxivi 

  1. O. Sarıvəllinin vətənin keşikçilərinə yazdığı məktub. 29 mart 1974 29 mart 1974. Fond 268, s. 1, s.v. 129..
  2. O. Sarıvəllinin M. Məmmədova, İ Əhmədova, Ə. Qaravəliyevə və başqalarına məktubları. 24 yanvar 1956 20 may 1975. Fond 268, s. 1, s.v. 130.
  3. O. Sarıvəllinin Leyla Eradzıya yazdığı məktub. 1970. Fond 268, s. 1, s.v. 128.
  4. O. Sarıvəllinin Qafur Qulama yazdığı məktub. 9 may 1963 9 may 1963. Fond 268, s. 1, s.v. 123.
  5. O. Sarıvəllinin Çingiz Hüseynova yazdığı məkiublar. 8 aprel 1963 28 sentyabr 1963. Fond 268, s. 1, s.v. 122.
  6. O. Sarıvəllinin Vəkilov Mehdixana yazdığı məktublar. 1961 2 iyul 1973. Fond 268, s. 1, s.v. 121.
  7. O. Sarıvəllinin Abdulla Şaiq Talıbzadəyə yazdığı məktub. 19 mart 1956 19 mart 1956. Fond 268, s. 1, s.v. 120.
  8. O. Sarıvəllinin Əziz Şərifə yazdığı məktub. 27 aprel 1967. Fond 268, s. 1, s.v. 125.
  9. O. Sarıvəllinin Hidayət Orucova yazdığı məktublar. 20 oktyabr 1964 15 sentyabr 1979. Fond 268, s. 1, s.v. 124.
  10. O. Sarıvəllinin S. Vurğuna yazdığı məktublar. 7 may 1932 24 yanvar 1956. Fond 268, s. 1, s.v. 113.

   

© Musigi Dunyasi