Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğluİlyas Əfəndiyevə yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və İncəsənət Dövlət arxivi 

 1. Elçin Əfəndiyevin (oğlu) İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1966. Fond – 137, siyahı 1, s.v. – 225.
  Latın əlifbasına>>>
 2. Çingiz Hüseynovun (SSRİ Yazıçılar İttifaqında Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə məsləhətçi) İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1964-1967. Fond – 137, s.1, s.v. – 222.
  Latın əlifbasına>>>
 3. Sara Rəhimovanın İ.M.Əfəndiyevə məktubu. 3 mart 1963. Fond – 137, s.1, s.v. – 220.
  Latın əlifbasına>>>
 4. Mir Mehdi Seyidzadənin İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1961-1964. Fond – 137, s.1, s.v. – 217.
  Latın əlifbasına>>>
 5. “Əli” imzası ilə yazılmış naməlum şəxsin İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1961-1964. Fond – 137, s.1, s.v. – 215.
  Latın əlifbasına>>>
 6. T.Canquliyevin İ.M.Əfəndiyevə məktubu. 23 aprel 1960. Fond – 137, s.1, s.v. – 210.
  Latın əlifbasına>>>
 7. İbrahim Kəbirlinin İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1959-1967. Fond – 137, s.1, s.v. – 209.
  Latın əlifbasına>>>
 8. Gənc yazıçıların məsləhət almaq üçün İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1958-1966. Fond – 137, s.1, s.v. – 206.
  Latın əlifbasına>>>
 9. Müxtəlif şəhər və rayonlardan olan oxucuların İ.M.Əfəndiyevə məktubları. Fond – 137, s.1, s.v. – 207.
  Latın əlifbasına>>>

   

© Musigi Dunyasi